Frilufsskolan

Elda som ett proffs!

Få saker ger så mycket trygghet, värme och ljus som en sprakande lägereld. Dessutom är den perfekt att laga mat på och en optimal stämningshöjare. Samtidigt måste du vara varsam så att din eld inte skadar marken eller sprider sig och startar en skogsbrand. Kolla in vår checklista för ett bra och säkert eldande.

Välj rätt plats. Vid barmark är grus och sand bästa underlaget. Elda inte på torvmark, mossa eller jordig skogsmark då risken för bränder är stor. Elden kan ligga och pyra nere i marken för att sedan flamma upp. Ha alltid tillgång till vatten att släcka med.

Maxa veden. Iväg och samla ved – tillräckligt mycket för att det ska räcka så länge du vill ha din brasa. Gardera dig gärna med ett stort lager så att du verkligen klarar dig. Du ska inte behöva lämna elden obevakad för att hämta mer ved.

Bygg en eldstad. Det kan vara en ring med stenar eller en grop. Arrangera ett underlag med lösa stenar eller sand, så att du inte eldar direkt på marken. Tänk på att det är förbjudet att elda direkt på klippor och berghällar. De blir missfärgade och kan spricka.

Tänd! När du fått fyr på det finaste tändmedlet, ofta torrt ris, bark och näver, fortsätter du att stegra grovleken till kvistar, grenar och sist huggen stock. Se till att ge utrymme för luft.

Släck ordentligt. Låt elden brinna ut helt och hållet. Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar. Om tillgången till vatten är begränsad – använd sand. Sanden tar effektivt bort syret från elden och kväver den snabbt.

Om elden sprider sig. Larma alltid genom att ringa 112. Försök sedan hejda elden i vindriktningen genom att använda små ruskor av granar eller enar som kvistas av förutom cirka 1 meter i toppen. Bäst är om ruskorna kan blötas. Sopa in brinnande material mot elden och tryck samtidigt ruskan mot marken så att elden krävs. Piska inte på elden med stora slag, då flyger gnistor omkring och elden tar fart.

Tänk på! När du gör upp eld får du ta grenar, kvistar och kottar på marken, men levande träd måste du låta vara ifred. Nationalparker och naturreservat kan ha särskilda restriktioner för eldning. Kolla upp vad som gäller, packa väskan och låt eldandet börja!

Nästa artikel

Frilufsskolan

Leka är livet!

Länge leve leken! Att få vara ute i det fria och leka har mängder med positiva effekter för barns utveckling och välmående. Det stimulerar nyfikenhet, minskar stress, stärker immunförsvaret och mycket mer....